Sweden

As a typical example for a Nordic welfare regime, Sweden is characterised by a strong state evenly providing elderly and childcare services through redistribution of general taxes in support of equality and social cohesion.

However, in 2006 only less than a quarter of all Swedes had negative attitudes towards undeclared work, which continued to be widespread in households. These attitudes have changes since the introduction of the RUT and ROT avdrag tax reduction schemes aimed at home renovation and household services.

The latter have further proved an efficient instrument for the support of caring relatives, too, as the population of older persons is constantly growing and cutbacks in publicly provided institutional care have not been compensated by an increase in publicly provided domestic services.

Som ett typiskt exempel på ett nordiskt välfärdssamhälle, utmärker sig Sverige genom att ha en stark stat som tillhandahåller en stabil nivå av äldre- och barnomsorgstjänster. Detta uppnås genom omfördelning av allmänna skatter för att stödja jämlikhet och social sammanhållning.

Under 2006 hade dock enbart mindre än en fjärdedel av alla svenskar en negativ inställning till odeklarerat arbete, ett fenomen som var fortsatt utbrett i hemmen. Denna inställning har förändrats sedan införandet av skattereduktionsprogrammen RUT- och ROT. Dessa avdrag hade som syfte att stimulera renoveringar av hem samt användningen av hushållsnära tjänster.

Det senare har dessutom visat sig vara ett effektivt instrument för att stödja vårdandet av anhöriga, eftersom befolkningen blir allt äldre och nedskärningar i den institutionsvård som tillhandahålls av staten inte har kompenserats via en ökning av offentligt tillhandahållna hushållstjänster.

List of PHS Stakeholders

Almega – the Employers’ Organisation for the Swedish Service Sector

www.almega.se

KFO

https://www.kfo.se

Kommunal  – the Swedish Municipal Workers’ Union

www.kommunal.se

Swedish Kommuner och Regioner (SKR) – the Swedish Association of Local Authorities and Regions

www.skr.se

Contact Reference: EFSIinfo@efsi-europe.eu