Romania

Romania has joined the EU in January 2007 and became the largest exporter of workers in the EU by 20191. The massive migration of working-age citizens has not only created labour shortages throughout the country, but also led to a steeply increasing demand for PHS, as the absence of potential carers makes family care impossible.

While the social service workforce is lower than one per cent of the country’s total workforce, many Romanian women have joined the ranks of undeclared carers abroad. Under these circumstances, personal care services organised at the municipal level remain restricted to the most vulnerable groups.

România a devenit membru al UE în ianuarie 2007, iar în 2019 era cel mai mare exportator de forță de muncă din UE. Migrația masivă a cetățenilor de vârstă activă nu numai că a creat crize ale forței de muncă în toată țara, ci și a condus la o cerere din ce în ce mai mare de SPC, deoarece absența unor îngrijitori potențiali face imposibilă îngrijirea rudelor.

În timp ce forța de muncă din domeniul serviciilor sociale este mai mică de 1% din forța de muncă totală a țării, multe femei românce au intrat în rândurile îngrijitorilor nedeclarați din străinătate. În aceste condiții, serviciile de îngrijire personală organizate la nivel municipal se văd limitate la cele mai vulnerabile grupuri.

List of PHS Stakeholders

Concordia 

https://confederatia-concordia.ro/

Publisind

https://publisind.ro/

Dizabnet

http://dizabnet.ro/

Seniorinet

http://www.seniorinet.ro/

Contact Reference: EASPDRenaud.scheuer@easpd.eu