Hungary

In Hungary, personal household services (PHS) consist of home care and domestic work, with home care including social support and personal care, if needed. Local governments have the legal obligation to provide home care, while the central state offers support mainly through different types of allowances for people taking care of children, elderly or disabled relatives. As the state is the main employer in the sector, work arrangements mostly consist of public sector employment models, except for the case of domestic workers, who are directly employed by households. The state also oversees the training of PHS employees in the form of qualification courses for “domestic helpers” and “domestic care workers”. Personal care provision is limited to qualified care workers, while social support services may be offered by volunteers or domestic workers, too, with domestic workers often being unemployed persons working under the public work scheme regime.

Magyarországon a személyes és háztartási szolgáltatások (PHS) otthoni gondozásból és háztartási munkákból állnak, beleértve a szociális támogatást és szükség esetén a személyi gondozást is. A önkormányzatoknak helyi szinten törvényi kötelességük az otthoni gondozás biztosítása, míg a központi állam főként különféle juttatásokon keresztül nyújt támogatást a gyermekeket, időseket vagy fogyatékossággal élő rokonokat gondozó emberek számára. Mivel az ágazatban az elsődleges munkáltató maga az állam, a munkamegállapodások a legnagyobbrészt az állami szektor foglalkoztatási modelljeinek elemeit tartalmazzák, kivéve ezek alól a háztartási alkalmazottakat, akiket a háztartások közvetlenül foglalkoztatnak. Az állam felügyeli a PHS alkalmazottainak képzését is, a „házi segítők” és a „házi gondozók” számára tartott képesítési tanfolyamok formájában. A személyi gondozás szakképzett gondozókra korlátozódik, míg a szociális támogatási szolgáltatásokat önkéntesek vagy háztartási alkalmazottak is kínálhatják. A háztartási alkalmazottak gyakran munkanélküliek, akik a közmunkaprogram keretében dolgoznak. 

List of PHS Stakeholders

Ministry of Human Capacities

https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

Hungarian Maltese Charity Service

https://bit.ly/37u3BPA

ETA-Nat. Assoc. of Soc. Organisations and Foundations in the Service of Mentally Handicapped

http://www.eta-szov.hu/

Civic Advocacy Network of Service Providers for Persons with Disabilities

http://www.cehalozat.hu/

Hand in Hand Foundation (Kézenfogva Alapítvány)

http://www.handinhandinternational.org/

Hungarian Trade Union Confederation

http://szakszervezet.net/en/

National Association of Workers' Councils

https://munkastanacsok.hu/

Social Security Workers' Trade Union (TBDSZ)

Orhidea Házi Gondozó és Ápoló Szolgálat (Orchid Home Care And Nursing Service)

http://orhidea.hu/

Luminal-Med Kft

https://hazibetegapolas.hu/elerhetosegeink/

Mónika-M Otthonápolási és Hospice Szolgálat (Monica-M Home Care and Hospice Service)

https://www.otthonapolas.hu/

Klamega Otthonápolás és betegszállítás, betegápolás (Klamega Home care and patient transport, patient care)

https://www.klamegaotthonapolas.hu/

Validity Foundation

https://validity.ngo/contact/

Hungarian Civil Liberties union

https://hclu.hu/en

Hungarian Association for Home Care and Hospice

https://hospice.hu/en/

Hungarian Alzheimer Society

http://www.alzheimerweb1.hu

Hungarian Red Cross Budapest

https://voroskereszt.hu/en/

Klasszis Oktatás Kft

https://klasszisoktatas.hu/

Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft. (Minerva 90 Higher Education and Training Organization Ltd.)

https://www.minerva90.hu/

Contact Reference: UNI EUROPA, uni-europa@uniglobalunion.org

Mark Bergfeld mark.bergfeld@uniglobalunion.org.