Finland

In the 1990s, a financial crisis and ensuing economic downturn, demographic change and labour shortages put the Personal and Household Services (PHS) system in Finland under stress, especially as the government cut grants to municipalities. The 1990s furthermore saw a shift from mostly household (non-care) services to mostly care services.

Home care in Finland today is divided into three categories: household services, supporting services, and home nursing. For disabled persons, there is also personal assistance available. Furthermore, a tax reduction scheme granted for domestic work and a voucher system is in place. Though about 80 per cent of household service-related workers are employed by the municipalities’ social work departments, making the local governments the main providers in the field, the opening of the PHS market to private actors in the 1990s has initiated a rise in their number, especially in recent years.

Today, an ageing Finish population (as typical for many industrial countries) calls for political measures providing more workforce in the field of PHS in the future, while the labour market is challenged by a high rate of undeclared work that also persists in some PHS-related types of work.

1990-luvulla talouskriisi ja sitä seurannut talouden taantuma, väestörakenteen muutos ja työvoimapula rasittivat Suomen kotipalvelujärjestelmää, varsinkin hallituksen leikattua kunnille myönnettäviä avustuksia. Lisäksi 1990-luvulla siirryttiin enimmäkseen kotipalveluista (muista kuin hoivapalveluista) enimmäkseen hoitopalveluihin.

Kotihoito Suomessa voidaan jakaa nykyisin kolmeen ryhmään: kodinhoitopalvelut, tukipalvelut ja kotisairaanhoito. Vammaisille on tarjolla myös henkilökohtaista apua. Lisäksi on otettu käyttöön kotitöitä koskeva veronalennusjärjestelmä ja palvelusetelijärjestelmä. Vaikka noin 80 % kotipalveluihin liittyvistä työntekijöistä työskentelee kuntien sosiaalihuollossa, mikä tekee kunnista alan tärkeimmän palveluntarjoajan, kotihoitomarkkinoiden avautuminen yksityisille toimijoille 1990-luvulla on lisännyt heidän määräänsä erityisesti viime vuosina.

Nykyään Suomen väestön ikääntyminen (kuten monissa teollisuusmaissa) edellyttää poliittisia toimenpiteitä työvoiman lisäämiseksi kotihoitotyössä tulevaisuudessa, kun taas työmarkkinoiden haasteena on pimeän työn suuri määrä, jota esiintyy myös joissakin kotihoitotyön tyypeissä.

List of PHS Stakeholders

Finnish Association of Private Care Providers

https://www.hyvinvointiala.fi/in-english

KT Municipal Employers

https://www.kt.fi/en

Trade Union for the Public and Welfare Sectors JHL

https://www.tehy.fi/en.

Finnish Union of Practical Nurses (SuPerry)

https://www.superliitto.fi/in-english.

Service Union United (PAM)

https://www.pam.fi/en

Contact Reference: EFFAT