Estonia

According to official information by the City of Tallinn, “Service is provided to disabled persons, the elderly and families with children and coping problems. Home care services are provided in the person’s domestic environment that helps the person to cope in an accustomed environment. Home care service means providing help to the person with executing daily procedures and activities that are related to home and personal life. Home
care services include home assistance and personal assistance”.

On 6 June 2018 Parliament of Estonia adopted amendments to the Social Welfare Act. The law provides a paid parental leave for a working caregiver of an adult disabled person. And the leave will be reimbursed on the basis of the minimum wage.

Tallinna linna ametlikud andmed on järgmised. „Teenust pakutakse puuetega inimestele, vanuritele ja laste ning toimetulekuprobleemidega peredele. Koduhooldusteenuseid pakutakse isiku koduses keskkonnas ja see aitab isikul harjumuspärases keskkonnas hakkama saada. Koduhooldusteenustähendab isikule abi pakkumist seoses igapäevaste protseduuride ja kodu ning isikliku eluga seotud tegevuste sooritamisega. Koduhooldusteenused hõlmavad koduabi ja isiklikku abi.“

2018. aasta 6. juunil võttis Riigikogu vastu sotsiaalhoolekande seaduse muudatused. Seadus näeb ette tasustatud vanemapuhkust täiskasvanud puudega isiku töötavale hooldajale. Puhkus hüvitatakse miinimumpalga alusel.

List of PHS Stakeholders

The European Anti-Poverty Network Estonia  

http://www.eapn.ee/

NOMME LASTEKAITSE LIIT

https://nommelkl.ee/

Estonian Union for Child Welfare

https://www.lastekaitseliit.ee/en/

Tallinn Social Work Centre   

https://swcenter.ee/swp/

Estonian Social Work Association

https://www.eswa.ee/kutse-andmine/

Tartu Lastekaitse Ühing        

https://tartulastekaitseuhing.webs.com/

Eesti Naisliit

http://naisliit.ee/

Küsk National Foundation of Civil Society

https://kysk.ee/nfcs

World Health Organization Estonia

https://www.euro.who.int/en/countries/estonia

City of Tallinn

https://www.tallinn.ee/Teenus-Home-services

Estonian Parliament

https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/committees/social-affairs-committee/

Ministry of Education and Research

https://www.hm.ee/en

Ministry of Social Affairs

https://www.sm.ee/en/labour-1

EHOL (old website)

https://www.ehol.ee/

Contact Reference: EFFE, Aude Boisseuil - General Delegate aude.boisseuil@effe-homecare.eu