Denmark

Denmark can be regarded as a typical example for a Nordic welfare regime, where childcare and elderly care services are provided publicly through redistribution of general taxes. In spite of rising numbers of older people, the number of persons receiving elderly care has been in decline since 2008, as the needs-assessment procedures based upon eligibility criteria set by the individual Danish municipalities became more restrictive.
Additionally, to care services and care grants, Danish citizens are also offered instruments that make non-care PHS accessible and affordable, such as the housing-job scheme, that supports the purchase of domestic services through tax incentives.

Danmark kan betragtes som et typisk eksempel på en nordisk velfærdsmodel, hvor børnepasning og ældrepleje leveres offentligt gennem omfordeling af generelle skatter. På trods af et stigende antal ældre har antallet af personer, der modtager ældrepleje, været i tilbagegang siden 2008, eftersom behovsvurderingerne baseret på støtteberettigelseskriterier fastlagt af de enkelte danske kommuner blev mere restriktive.
Ud over plejetjenester og plejetilskud tilbydes danske borgere også ordninger, der gør praktiske tjenesteydelser i hjemmet tilgængelige og overkommelige, såsom boligjobordningen, der støtter køb af håndværkerydelser gennem skattefradrag. 

List of PHS Stakeholders

Confederation of Danish Industry
www.di.dk

Danish Chamber of Commerce
https://www.danskerhverv.dk/engelsk/

Forbundet af Offenligt Ansatte
https://www.foa.dk/

FH – Danish Trade Union Confederation
https://fho.dk/om-fagbevaegelsens-hovedorganisation/english-about-fh/

Local Government Denmark (LGDK)
https://www.kl.dk/english/kl-local-government-denmark/

DaneAge Association (Ældre Sagen)
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/aeldresagen/in-english

3F
https://www.3f.dk/

Contact Reference: EASPD, Renaud.scheuer@easpd.eu